NOVĚ PORNOVIDEA

Vpravo panely

REFERÁTY

Starověký Egypt

Podél řeky Nilu se nacházela poměrně úrodná půda. Po tisíciletích se usadili lidé, kteří založili jednu z nejslavnějších civilizacích.
Egyptu vládli králové, kteřím se říkalo faraoni. Egypťané byli přesvědčeni, že faraon je zosobněním boha, nebeského HORA. Toho často zobrazovali jako jestřába. Věřili v posmrtný život. Byli pohřbínáni do pyramid společně se svými poklady.

EGYPŠTÍ ŠLECHTICI - lovili v bažinách kolem Nilu. K lovu vodního ptactva používali oštěpy.

KRÁL TUTANCHAMON - zemřel v 18 letech věku. Byl pohřben v Údolí králu, nedalekého města THÉB. Jeho zlatá maska patří k nejcenějším pokladům, které byly v starověkém Egyptě nalezeny.

KAMENNÁ SFINGA - má lidskou hlavu a tělo lva. Je vysoká 20 metrů. Chrání pyramidu v Gíze. Byla vytesána přes 4 500 lety.

KDYŽ TĚLO ZEMŘELÉHO - mumifikovali, vnitřní orgány(srdce,plíce,žaludek) vyjmuli a vložili do zvláštní schránky.

KOČKY - byly ve starověkém Egyptě posvátné. Klaněli se jim jako bohům a po smrti je mumifikovali.

FARAONI - byli pohřbeni v pyramidách. Pyramidy jako jediný ze sedmi divů světa zůstaly dodnes zachovány.

VELKÁ PYRAMIDA - se stavěla 20 let a na její stavbě pracovalo kolem 100 000 dělníků. Byly použity 2 miliony kamenných bloků. Uvnitř pyramidy se nachází faraonova pohřební komora.
Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.